Jak dołączyć

Zapraszamy do współpracy kreatywnych i nastawionych na sukces przedsiębiorców oraz instytucje naukowe powiązane z nanotechnologią, elektroniką, fizyką, chemią oraz modelowaniem algorytmicznym.

Chcemy współpracować z podmiotami, które podzielają nasz entuzjazm wobec nowatorskiej i perspektywicznej technologii związanej ogniwami słonecznymi nowej generacji.

Prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza. Zapoznamy się z każdym zapytaniem i skontaktujemy się, aby omówić szczegóły związane ze współpracą.

Formularz dla instytucji naukowych Formularz dla przedsiębiorstw