Misja

Tworzymy platformę współpracy, której celem jest wsparcie rozwoju ogniw słonecznych nowej generacji.

Klaster jest jedną z form współpracy między przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi i administracją publiczną. Jego zadaniem jest realizacja wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych z zakresu technologii produkcji ogniw słonecznych nowej generacji. Otrzymane wyniki będą wykorzystane w komercjalizacji innowacyjnych zastosowań ogniw słonecznych na bazie perowskitów.

Umożliwiamy opracowywanie wspólnych stanowisk w kwestiach ważnych dla rozwoju technologii produkcji perowskitowych ogniw słonecznych. Nasza współpraca przyczynia się także do stworzenia w wymiarze regionalnym warunków systemowych niezbędnych dla rozwoju działalności badawczej i gospodarczej.